پلان مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

با گارانتی بازپرداخت کامل وجه در صورت عدم رضایت چیزی را از دست نخواهید داد
Disk Space 100MB
1% Complete
Bandwidth 1000MB*
1% Complete
Email Accounts نامحدود
100% Complete
Subdomains نامحدود
100% Complete
Databases نامحدود
100% Complete
Addon Domains 1
100% Complete
Parked Domains 1
100% Complete
گارانتی بازپرداخت هر زمان !
100% Complete
PLW100 قیمت 5,000/ماه
سفارش دهید
Disk Space 1000MB
10% Complete
Bandwidth 10000MB*
10% Complete
Email Accounts نامحدود
100% Complete
Subdomains نامحدود
100% Complete
Databases نامحدود
100% Complete
Addon Domains 1
100% Complete
Parked Domains 1
100% Complete
گارانتی بازپرداخت هر زمان !
100% Complete
PLW1000 قیمت 20,000/ماه
سفارش دهید
Disk Space 10000MB
100% Complete
Bandwidth 100000MB*
100% Complete
Email Accounts نامحدود
100% Complete
Subdomains نامحدود
100% Complete
Databases نامحدود
100% Complete
Addon Domains 1
100% Complete
Parked Domains 1
100% Complete
گارانتی بازپرداخت هر زمان !
100% Complete
PLW10000 قیمت 80,000/ماه
سفارش دهید