محیط یک کلاس واقعی را در بستر اینترنت تجربه کنید
استفاده شده در دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم حدیث و ...
 • Product 1

  اقتصادی

  • 15 کاربر آنلاین همزمان
  • مشترک ایران سرور
  • 100GB پهنای باند
  • 100Mbps لینک
  • نامحدود برگزاری وب کنفرانس
  • 24/7/365 پشتیبانی
  فقط
  49,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 2

  پایه

  • 30 کاربر آنلاین همزمان
  • مشترک ایران سرور
  • 200GB پهنای باند
  • 100Mbps لینک
  • نامحدود برگزاری وب کنفرانس
  • 24/7/365 پشتیبانی
  فقط
  99,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 3

  برنزی

  • 60 کاربر آنلاین همزمان
  • مشترک ایران سرور
  • 300GB پهنای باند
  • 100Mbps لینک
  • نامحدود برگزاری وب کنفرانس
  • 24/7/365 پشتیبانی
  فقط
  199,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 4

  نقره ای

  • 100 کاربر آنلاین همزمان
  • اختصاصی ایران سرور
  • 1TB پهنای باند
  • 100Mbps لینک
  • نامحدود برگزاری وب کنفرانس
  • 24/7/365 پشتیبانی
  فقط
  399,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 5

  طلایی

  • نامحدود کاربر آنلاین
  • اختصاصی ایران سرور
  • 1TB پهنای باند
  • 100Mbps لینک
  • نامحدود برگزاری وب کنفرانس
  • 24/7/365 پشتیبانی
  فقط
  999,000/ماه
  سفارش دهید