پلان مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تمامی سرویس های PLC خارج از کشور در صورت نیاز به پهنای باند بیشتر تا 10 برابر حد مجاز بدون پرداخت هزینه اضافه میگردد.
Disk Space 100MB
1% Complete
Bandwidth 1000MB*
1% Complete
Email Accounts نامحدود
100% Complete
Subdomains نامحدود
100% Complete
Databases نامحدود
100% Complete
Addon Domains 1
100% Complete
Parked Domains 1
100% Complete
گارانتی بازپرداخت 7 روز
50% Complete
PLC100 قیمت 5,000/ماه
سفارش دهید
Disk Space 1000MB
10% Complete
Bandwidth 10000MB*
10% Complete
Email Accounts نامحدود
100% Complete
Subdomains نامحدود
100% Complete
Databases نامحدود
100% Complete
Addon Domains 1
100% Complete
Parked Domains 1
100% Complete
گارانتی بازپرداخت 7 روز
50% Complete
PLC1000 قیمت 20,000/ماه
سفارش دهید
Disk Space 10000MB
100% Complete
Bandwidth 100000MB*
100% Complete
Email Accounts نامحدود
100% Complete
Subdomains نامحدود
100% Complete
Databases نامحدود
100% Complete
Addon Domains 1
100% Complete
Parked Domains 1
100% Complete
گارانتی بازپرداخت 14 روز
100% Complete
PLC10000 قیمت 80,000/ماه
سفارش دهید
همراه با هر پلن میباشد
  • CPanel
  • خارج از کشور
  • پهنای باند تا 10 برابر رایگان