پلان مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

با 10 روز گارانتی بازپرداخت کامل وجه در صورت عدم رضایت چیزی را از دست نخواهید داد
Disk Space 1000MB
1% Complete
Bandwidth 100000MB*
1% Complete
Cpanel Accounts نامحدود
100% Complete
Domains نامحدود
100% Complete
DNS اختصاصی دارد
100% Complete
پنل اختصاصی دارد
100% Complete
CPanel 11.62
100% Complete
گارانتی بازپرداخت 30 روز
100% Complete
دامنه رایگان دارد
100% Complete
PHP متغیر دارد
100% Complete
CloudFlare دارد
100% Complete
پشتبیانی 24 ساعته تیکت
100% Complete
RLC1000 قیمت 25,000/ماه
20,000تومان هزینه تنظیم
سفارش دهید
Disk Space 10000MB
10% Complete
Bandwidth 1000000MB*
10% Complete
Cpanel Accounts نامحدود
100% Complete
Domains نامحدود
100% Complete
DNS اختصاصی دارد
100% Complete
پنل اختصاصی دارد
100% Complete
CPanel 11.62
100% Complete
گارانتی بازپرداخت 30 روز
100% Complete
دامنه رایگان دارد
100% Complete
PHP متغیر دارد
100% Complete
CloudFlare دارد
100% Complete
پشتبیانی 24 ساعته تیکت
100% Complete
RLC10000 قیمت 100,000/ماه
سفارش دهید
Disk Space 100000MB
100% Complete
Bandwidth 10000000MB*
100% Complete
Cpanel Accounts نامحدود
100% Complete
Domains نامحدود
100% Complete
DNS اختصاصی دارد
100% Complete
پنل اختصاصی دارد
100% Complete
CPanel 11.62
100% Complete
گارانتی بازپرداخت 30 روز
100% Complete
دامنه رایگان دارد
100% Complete
PHP متغیر دارد
100% Complete
CloudFlare دارد
100% Complete
پشتبیانی 24 ساعته تیکت
100% Complete
RLC100000 قیمت 400,000/ماه
سفارش دهید