پلان مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

دقت بفرمایید که تعداد یونیت درخواستی با تعداد یونیت مورد نیاز سرور شما یکسان باشد
Traffic 100GB/Month
100% Complete
Ethernet Cable 1
100% Complete
Port 100Mbps
100% Complete
Dedicated IP 1
100% Complete
یک یونیت قیمت 150,000/ماه
سفارش دهید